Despre noi

Despre noi

Îmbunătățirea calității vieții este scopul major pe care vrem să-l realizăm și pentru care vom depune toate eforturile. Suntem definiți de dorința de a oferi soluții de eficiență energetică societății în care trăim. Eficiența energetică, resursele și soluțiile în domeniu sunt o preocupare permanentă pentru noi. Reușim să ne impunem prin profesionalism, soluții integrale și multă experiență în domeniu. Colaborăm cu numeroase companii recunoscute pe plan internațional care oferă cele mai sigure și calitative servicii și soluții în domeniul eficienței energetice. Suntem deschiși către necesitățile consumatorului, analizăm și identificăm soluții fezabile care să corespundă întocmai cerințelor clientului nostru. Gradul de mulțumire al Dvs. reprezintă cartea noastră de vizită!
Audit Energetic
Management Energetic
Implementare Soluții
Mentenanță

sevicii

Servicii

Studii de Fezabilitate

Studiu de Fezabilitate
Calitatea energiei electrice

Calitatea alimentării cu energie electrică și, mai ales, aspectele legate de continuitatea în alimentare, constituie o preocupare deosebită, deoarece întreruperile sunt generatoare de pagube materiale. În cele mai multe cazuri, abaterile de la parametrii normali ai indicatorilor de calitate a energiei sunt însoțite de daune la consumator, prin defectări de echipamente, nerealizarea producției, diminuarea calității produselor realizate, reducerea productivității, perturbarea regimului tehnologic, etc.

Efectuăm măsurători precise de calitate a energiei, emitem rapoarte detaliate asupra evenimentelor care apar, propunem și implementăm soluții de evitare sau atenuare a fluctuațiilor de tensiune și de filtrare a distorsiunii armonice.

Beneficiile Dumneavoastră:
 • Reducerea costului cu energia electrică.
 • Siguranța în alimentarea continuă cu energie.

Evaluarea costurilor anuale de mentenanță.

Determinarea nivelului de iluminare a distribuției fluxului luminos, a temperaturii de culoare, precum și al factorilor perturbatori.

Evaluarea confortului vizual al angajaților.

Identificarea surselor și corpurilor de iluminat optime, concomitent cu asigurarea calitativă a iluminatului și reducerea consumului de energie.

Analiza economică a investițiilor propuse.

Beneficiile Dumneavoastră:
 • Identificarea soluțiilor optime de eficiență energetică.
 • Monitorizarea consumurilor pe centre de producție.
 • Implementarea soluțiilor de iluminat optimizat.
 • Reducerea semnificativă a consumurilor pentru iluminat.
 • Realizarea evaluărilor post-implementare.

Trecerea de la joasă la medie tensiune reprezintă, de fapt, mutarea limitei de proprietate dintre Consumator/ Producător și Operatorul de Distribuţie a energiei electrice, eliminând astfel peste 10 % din factura de energie

Beneficiile Dumneavoastră:
 • Reducerea facturii de energie electrică, cu aproximativ 10%;
 • Creșterea siguranței în alimentarea cu energie

Prin elaborarea studiilor de fezabilitate pentru eficientizarea consumului de energie electrică / termică se identifică modalitățile prin care putem reduce consumul de energie fără să ne diminuăm confortul acasă şi la locul de muncă.

Beneficiile Dumneavoastră:
 • Creșterea siguranței în alimentare prin auto producerea de energie.
 • Analiza fezabilității soluțiilor din următoarele perspective: cost, eficiență, disponibilitate, flexibilitate și perenitate, performanțe de mediu, riscuri.
Audit energetic

Audit electroenergetic

 • Definirea de comun acord cu Beneficiarul a conturului de analizat, axat pe zonele cu potențial de eficiență.
 • Preluarea și analiza datelor de consum.
 • Măsurători energetice cantitative și calitative.
 • Calcule și întocmirea bilanțului energetic real, la nivel de grup.
 • Identificarea de soluții organizatorice, cu rezultate imediate.
 • Fundamentarea unor soluții de optimizare, fezabile din punct de vedere tehnic.
 • Calcule și întocmirea bilanțului energetic optimizat, la nivel de grup.
 • Analiza economică a investițiilor propuse, prin indicatori financiari specifici.
 • Redactarea unui plan de măsuri și acțiuni, prioritizate ca fezabilitate.
 • Susținerea argumentată la Beneficiar a rezultatelor obținute post-audit.
Beneficiile Dumneavoastră:
 • Monitorizarea consumurilor energetice și a stării protecțiilor de la distanță.
 • Reducerea pierderilor de energie, aer, agent termic sau frig în sistemele de distribuţie.
 • Optimizarea topologiilor de alimentare cu energie electrică, în vederea obținerii unui CPT (consum propriu tehnologic) minim.
 • Creșterea siguranței în exploatare.
 • Producerea locală de energie electrică și termică din resurse regenerabile.
 • Recuperare de căldură reziduală din procesele termice de pe platformă
 • Recuperarea investițiilor din economiile generate.

Definirea de comun acord cu Beneficiarul a conturului termic de analizat, axat pe zonele cu potential de eficienta.

Preluarea si analiza datelor de consum si productie pe istoric de functionare.

Determinarea componentelor de bilant real pentru: - retele de utilitati pe nivele: transport, distribuţie; - instalatii care deservesc procesele productive.

Identificarea de solutii organizatorice, cu rezultate imediate.

Fundamentarea unor solutii de optimizare, fezabile din punct de vedere tehnic.

Calcule si intocmirea bilantului termoenergetic optimizat.

Analiza economica a investitiilor propuse, prin indicatori financiari specifici.

Redactarea unui plan de masuri si actiuni, prioritizate ca fezabilitate.

Sustinerea argumentata la Beneficiar a rezultatelor obtinute post-audit.

Beneficiile Dumneavoastră:
 • Reducerea consumurilor de energie termica si/sau combustibili.
 • Recuperarea investitiilor din economiile generate.
 • Control si monitorizare de la distanta.
 • Recuperare caldura reziduala.
 • Autoproducere energie, cresterea sigurantei in alimentare.
 • Solutii alternative pentru combustibilii fosili.
 • Evaluare solutii de optimizare consumuri la nivel de procese etc.

Compania Esco-Voltaj se axează pe:

 • Definirea de comun acord cu Beneficiarul a conturului de analizat, axat pe zonele cu potențial de eficiență.
 • Preluarea și analiza datelor de consum și producție pe istoric de funcționare.
 • Măsurători energetice cantitative și calitative.
 • Calcule și întocmirea bilanțului energetic real.
 • Identificarea de soluții organizatorice, cu rezultate imediate.
 • Fundamentarea unor soluții de optimizare, fezabile din punct de vedere tehnic.
 • Calcule și întocmirea bilanțului energetic optimizat.
 • Analiza economica a investițiilor propuse, prin indicatori financiari specifici.
 • Întocmirea unui plan de măsuri și acțiuni prioritizate ca fezabilitate.
 • Susținerea argumentată la Beneficiar a rezultatelor obținute post-audit.
Beneficiile Dumneavoastră:
 • Recuperarea investițiilor din economiile generate.
 • Optimizarea funcționării echipamentelor/utilajelor industriale: compresoare de frig, de aer, cuptoare, centrale termice, sisteme de ventilație și pompaj, mori, omogenizatoare, etc.
 • Monitorizarea și controlul proceselor energetice și tehnologice.
 • Cresterea sigurantei in exploatare.
 • Scăderea gradului de ocupare al personalului de întreținere, prin reducerea mentenanței  corective a instalațiilor.
 • Creșterea siguranței în exploatare.

Analiza a minimum 3 solutii fezabile (combustibili diferiti, principii diferite de functionare).

Determinarea necesarului termic.

Dimensionarea adecvata a solutiilor.

Analiza economica a investitiilor propuse.

Beneficiile Dumneavoastră:
 • Cresterea sigurantei in alimentare prin autoproducerea de energie.
 • Analiza fezabilitatii solutiilor din urmatoarele perspective: cost, eficienta, disponibilitate, flexibilitate si perenitate, performante de mediu, riscuri.

Analiza a minimum 3 solutii fezabile (combustibili diferiti, principii diferite de functionare).

Determinarea necesarului termic.

Dimensionarea adecvata a solutiilor.

Analiza economica a investitiilor propuse.

Beneficiile Dumneavoastră:
 • Cresterea sigurantei in alimentare prin autoproducerea de energie.
 • Analiza fezabilitatii solutiilor din urmatoarele perspective: cost, eficienta, disponibilitate, flexibilitate si perenitate, performante de mediu, riscuri.
Proiectare

Proiectare

Beneficiile Dumneavoastră:
 • Investigarea se face de la distanta, fara contact direct, cu echipamentul aflat in functiune (in conditii dinamice), adica in conditii ideale pentru diagnosticare.
 • Este o tehnologie non-distructiva, adica nu influenteaza in niciun fel obiectul sau procesul investigat.
 • Este o tehnologie non-invaziva, adica poate fi repetata ori de cate ori este nevoie.
 • Investigarea se face rapid si eficient, defectele fiind depistate cu mult timp inainte de a se manifesta sub forma unor avarii, acest lucru permitand reducerea semnificativa a cheltuielilor legate de mentenanta, prin planificarea mai eficienta a reviziilor, a stocurilor de piese de schimb si a fortei de munca.
 • Reducerea semnificativa a cuantumului primelor de asigurare platite societatilor de asigurari, deoarece prin monitorizarea supraincalzirilor din instalatii se diminueaza riscul aparitiei unor incendii.
Beneficiile Dumneavoastră:
 • Identificarea puntilor termice.
 • Identificarea strapungerilor in izolatie.
 • Identificarea infiltratiilor.
 • Determinarea gradului de uniformitate al izolatiei.
 • Masuri dedicate pentru fiecare spatiu in parte.
 • Incadrarea imobilului intr-o clasa de eficienta energetica.
Beneficiile Dumneavoastră:
 • Identificarea pierderilor de caldura.
 • Determinarea potentialului de recuperare de caldura.
 • Identificarea potentialului de integrare termica in procese.
 • Minimizarea consumului de combustibil.
 • Exploatarea eficienta a solutiilor regenerabile.
 • Evaluarea nevoilor Beneficiarului (preluare date tehnice, realizare măsurători energetice, evaluare lumino-tehnică, stabilire restricții/condiții).
 • Realizarea ofertei tehnice și comerciale (stabilirea necesarului, alegerea aparatelor de iluminat, realizarea proiectului lumino-tehnic, propunerea metodelor de finanțare).
 • Implementarea proiectului (prezentarea graficului de execuţie pe etape, demontare și montare aparate, montare sistem de acționare și control, probe și teste, etc.).
 • Evaluarea proiectului.
Beneficiile Dumneavoastră:
 • Costuri scăzute cu mentenanța.
 • Reducerea consumurilor și a costurilor cu energia.
 • Sistemele de iluminat cu LED permit distribuția corecta a luminii.
 • Creșterea productivității angajaților.
 • Durata de viață de aproximativ 15-25 de ani.

Proiectarea electrică este, de obicei, pasul următor studiilor de audit energetic sau de fezabilitate, prin care asigurăm dimensionarea optimă și eficientă energetic a instalațiilor de producere și consum.

Beneficiile Dumneavoastră:
 • Colaborarea cu un singur furnizor atât pentru dimensionarea, cât și pentru execuția proiectului, fără a fi nevoie să apelați la mai mulți intermediari în diferite etape ale proiectului.
 • Dimensionarea instalațiilor de producere și distribuţie a agentului termic.
 • Dimensionarea instalațiilor de recuperare a căldurii reziduale.
 • Acordăm suport întru alegerea echipamentelor eficiente energetic.
Beneficiile Dumneavoastră:
 • Instalații dimensionate corespunzător nevoilor Dumneavoastră.
 • Minimizarea necesarului termic și de frig prin integrare.
 • Optimizarea exploatării instalațiilor prin monitorizare și control.
 • Coerența în proiectarea integrată și raportare la factori de influență ai fezabilității.

Asistență în autorizare

Consultanta si sustinerea proiectelor electroenergetice in vederea avizarii / atestarii de catre diferite autoritati.

Obtinerea autorizatiei de infiintare a unei capacitati energetice.

Obtinerea licentei de (auto)producator de energie.

Obtinerea certificarii de conformitate, in vederea beneficierii de certificate verzi.

Atestarea productiei de energie pentru a beneficia de bonus de cogenerare de inalta eficienta.

Atestarea economiilor de energie, pentru emiterea de certificate de carbon.

Beneficiile Dumneavoastră:
 • Obtinerea unui proiect livrat “la cheie”.
Beneficiile Dumneavoastră:

Consultanță în implementarea proiectelor SER

 • Consultanță întru obținerea statutului de producător eligibil de energie electrică din SER;
 • Consultanță privind selectarea terenului pentru construcția centralei;
 • Consultanță privind selectarea echipamentului;
 • Consultanță privind obținerea avizului tehnic de racordare la rețeaua electrică;
 • Obținerea avizelor permisive de la instituțiile abilitate;
 • Elaborarea proiectelor de execuție și avizarea lor;
 • Obținerea actelor necesare pentru inițierea lucrărilor de construcție a instalației;
 • Construirea centralei eoliene;
 • Suport juridic privind furnizarea energiei electrice;
 • Servicii de mentenanță.
 • Consultanță întru obținerea statutului de producător eligibil de energie electrică din SER.
 • Consultanță privind selectarea terenului pentru construcția centralei.
 • Consultanță privind selectarea echipamentului;
 • Consultanță privind obținerea avizului tehnic de racordare la rețeauaelectrică.
 • Obținerea avizelor permisive de la instituțiile abilitate.
 • Elaborarea proiectelor de execuție și avizarea lor.
 • Obținerea actelor necesare pentru inițierea lucrărilor de construcție ainstalației.
 • Construirea centralei fotovoltaice.
 • Suport juridic privind furnizarea energiei electrice.
 • Servicii de mentenanță.
 • Consultanță privind selectarea locului de montare a panourilor
 • Consultanță privind selectarea echipamentului
 • Elaborarea proiectelor de execuție și avizarea lor
 • Montarea sistemelor de panouri solare
 • Servicii de mentenanță
 • Consultanță întru obținerea statutului de producător eligibil de energie electrică din SER.
 • Consultanță privind selectarea terenului pentru construcția centralei.
 • Consultanță privind selectarea echipamentului.
 • Consultanță privind obținerea avizului tehnic de racordare la rețeaua electrică.
 • Obținerea avizelor permisive de la instituțiile abilitate.
 • Elaborarea proiectelor de execuție și avizarea lor.
 • Obținerea actelor necesare pentru inițierea lucrărilor de construcție a instalației.
 • Construirea centralei de biogaz.
 • Suport juridic privind furnizarea energiei electrice.
 • Servicii de mentenanță.
Consultanță în implementarea proiectelor de EE

Consultanță în implementarea proiectelor de EE

 • Analiza detaliată a consumului de energie electrică.
 • Realizarea măsurătorilor.
 • Identificarea abaterilor de la parametri de calitate.
 • Propunerea măsurilor de eficiență energetică.
 • Elaborarea studiului de fezabilitate.
 • Elaborarea proiectului.
 • Propunerea metodelor de finanțare.
 • Executarea lucrărilor.
 • Analiza detaliată a consumului de energie termică.
 • Realizarea măsurătorilor.
 • Identificarea abaterilor de la parametri de calitate.
 • Propunerea măsurilor de eficiență energetică.
 • Elaborarea studiului de fezabilitate.
 • Elaborarea proiectului.
 • Propunerea metodelor de finanțare.
 • Executarea lucrărilor.
Servicii de Mentenanța

Servicii de Mentenanța

Prin serviciile noastre de mentenanță preventivă și corectivă asigurăm permanenta alimentare cu energie electrică și termică a consumatorilor, în condiții de siguranță și eficiență. Serviciile de întreținere și reparații pentru echipamentele energetice sunt oferite atât în perioada de garanție cât și post garanție.

Beneficiile Dumneavoastră:
 • Investigarea se face de la distanță, fără contact direct, cu echipamentul aflat în funcțiune (în condiții dinamice), adică în condiții ideale pentru diagnosticare.
 • Este o tehnologie non-distructivă, adică nu influențează în niciun fel obiectul sau procesul investigat.
 • Investigarea se face rapid și eficient, defectele fiind depistate cu mult timp înainte de a se manifesta sub forma unor avarii, acest lucru permițând reducerea semnificativă a cheltuielilor legate de mentenanță, prin planificarea mai eficienta a reviziilor, a stocurilor de piese de schimb și a forței de muncă.
Beneficiile Dumneavoastră:
 • Identificarea punților termice.
 • Identificarea străpungerilor în izolație.
 • Identificarea infiltrațiilor.
 • Determinarea gradului de uniformitate al izolaţiei.
 • Masuri dedicate pentru fiecare spațiu în parte.
 • Încadrarea imobilului într-o clasă de eficiență energetică
Beneficiile Dumneavoastră:
 • Identificarea pierderilor de căldură.
 • Determinarea potențialului de recuperare de căldură.
 • Identificarea potențialului de integrare termica în procese.
 • Minimizarea consumului de combustibil.
 • Exploatarea eficienta a soluțiilor regenerabile.

Mentenanța industrială asigură securitatea, siguranța, menținerea performanței, extinderea duratei de viață și prevenirea defectării echipamentelor.

 • Mentenanță corectivă  - depanarea în urma unei defecțiuni sau căderi de tensiune.
 • Mentenanță Preventiva - se execută o listă de proceduri bine definite și, dacă e cazul, se înlocuiesc echipamentele după un orar prestabilit.
 • Mentenanța Predictiva (sau diagnoza periodică) - se efectuează în urma unei evaluări în timp a echipamentului. Se iau în considerare factori ca: vechimea, stresul provocat de mediu, importanța echipamentului în instalație etc., pentru a decide ce acțiuni vor fi luate.
Beneficiile Dumneavoastră:
 • Garantarea securității și siguranței oamenilor.
 • Menținerea performantei echipamentelor electrice.
 • Extinderea duratei utile de viață a echipamentelor.
 • Prevenirea defectării echipamentelor

Atunci cand apar frecvent fluctuatii de tensiune sau distorsiuni armonice, de cele mai multe ori echipamentele electronice de comanda si aparatele de iluminat sunt afectate de intreruperi si astfel apare imbatranirea accelerata.

Prin masuratori precise de calitatea energiei electrice, emitem rapoarte detaliate asupra evenimentelor care apar, propunem si implementam solutii de evitare sau atenuare a fluctuatiilor de tensiune si filtrare a distorsiunii armonice.

Beneficiile Dumneavoastră:
 • Economice - previne defectarea echipamentelor, incalzirea excesiva si intrarea echipamentelor in stare de protectie.
 • Tehnice – previne riscul de imbatranire prematura a consumatorilor si oprirea acestora in plin proces (daca se implementeaza solutiile propuse).
Măsurători și testări electrice

Măsurători și testări electrice

Atunci când apar frecvent fluctuații de tensiune sau distorsiuni armonice, de cele mai multe ori echipamentele electronice de comandă și aparatele de iluminat sunt afectate de întreruperi și astfel apare îmbătrânirea accelerată

Prin măsurători precise de calitatea energiei electrice, emitem rapoarte detaliate asupra evenimentelor care apar, propunem și implementăm soluții de evitare sau atenuare a fluctuațiilor de tensiune și filtrare a distorsiunii armonice

Beneficiile Dumneavoastră:
 • Economice - previne defectarea echipamentelor, încălzirea excesiva și intrarea echipamentelor în stare de protecție.
 • Tehnice – previne riscul de îmbătrânire prematură a consumatorilor și oprirea acestora în plin proces (daca se implementează soluțiile propuse).
 • Măsurarea rezistenței electrice a izolaţiei utilajului, aparatelor şi liniilor electrice.
 • Aprecierea acționării protecției la instalațiile electrice cu neutrul legat la pământ.
 • Testare, prelocalizare şi indicarea defectelor cablurilor din reţelele de alimentare cu tensiune.
 • Măsurători ale prizelor de pământ, verificarea continuității legăturilor la prizele de pământ.
 • Verificarea panourilor și tablourilor electrice verificări și măsurători protecții prin relee și automatizări.
 • Încercări pentru echipamente electroenergetice (motoare electrice, baterii de acumulatori, transformatoare de putere, etc.).
 • Probe și verificări la posturi de transformare noi în testare sau în funcțiune (în timpul reviziilor tehnice).
 • Măsurarea rezistenței de izolație ohmice a înfășurărilor şi a coeficientului de absorbție la transformatoare de putere.
Beneficiile Dumneavoastră:
 • Obținerea rapoartelor de încercări întocmite de laborator conform cerințelor.

Montarea sistemelor de curenți slabi

Soluțiile dezvoltate atât în industrie cât și pentru construcții civile înglobează tehnologii de ultimă ora pentru a răspunde nevoilor de comunicare și/sau siguranța. Fiabilitatea, ușurința și costurile reduse de exploatare, corelarea cu nevoile reale ale beneficiarului stau la baza dezvoltării unei multitudini de aplicații.

 • Sistem de detectare, semnalizare și avertizare incendiu.
 • Sisteme de automatizare și dirijare de la distanță.
 • Rețele de cabluri telefonice şi fibra optică.
 • Cablare structurată rețele IT.
 • Echipare și montare prize și rack-uri.
 • Instalare sisteme de control acces.

Montarea sistemelor de automatizare și monitorizare

Executarea rețelelor electrice

 • Linii electrice aeriene LEA 0,4-10 kV.
 • Linii electrice subterane 0,4-10 kV.
 • Posturi de transformare aeriene, la sol și aeriene.
 • Linii electrice de iluminat public.
 • Repararea și mentenanța rețelelor electrice.
 • Branșamente electrice (racorduri electrice) pentru consumatori casnici și industriali.
 • Pozarea rețelelor electrice.
 • Repararea și mentenanța rețelelor electrice.

Solution

Soluții

Sisteme de compensare a energiei reactive

Energia reactivă, din punct de vedere tehnologic nu este utilă ci dimpotrivă ne aduce multe dezavantaje, ca supra-încălzirea motoarelor, a circuitelor de alimentare, a transformatoarelor, nemaivorbind de perturbarea circuitelor cu impurități de diferite frecvențe și creșterea facturii către furnizorul de electricitate. Compensarea energiei reactive reprezintă o soluție de recuperare rapidă a investiției și cu rezultate imediate, vizibile în factura de energie.

 • Sisteme de compensarea a energiei reactiv-inductivă
 • Sisteme de compensarea a energiei reactiv-capacitivă
Beneficiile Dumneavoastră:
 • Eliminarea poluării rețelelor de distribuţie a energiei electrice.
 • Costurile lunare cu energia reactivă se reduc cu 98% – 100%.
 • Creșterea factorului de putere, ceea ce înseamnă economie de energie activă.
 • Stabilitatea tensiunii în lungul cablurilor.
 • Randament ridicat al echipamentelor electrice racordate la rețea

Filtrare armonică

Filtrarea armonica a rețelei este necesară, de obicei, fie din cauza defecțiunilor repetate a echipamentelor electronice, fie din cauza funcționarii necorespunzătoare a unor echipamente sofisticate. Armonicile sunt în mare parte cauza unor consumatori nelineari ce poluează reţeaua electrică cu armonici care afectează forma sinusoidală a acesteia.

Se determină soluția optimă tehnico-economica necesară înlăturării efectelor negative și se decide eventuala măsură de filtrare armonică: bobine, filtre active sau filtre pasive.

Beneficiile Dumneavoastră:
 • Economice - Previne defectarea echipamentelor, încălzirea excesivă și intrarea echipamentelor în stare de protecție.
 • Tehnice - Aduce reţeaua electrică la parametri nominali de lucru.

Sisteme de automatizare și monitorizare

Unul din scopul sistemelor de monitorizare este de a urmări în timp real funcționarea unor echipamente în scopul prevenirii defectării acestora, iar in cazul defectării de a asigura o intervenție precisă care să asigure repararea în cel mai scurt timp posibil.

Esențiale atât în determinarea economiilor, cât și în urmărirea exactă a consumurilor de energie, astfel ne ajută la identificarea soluțiilor de optimizare a acestor consumuri.

Acestea sunt folosite la monitorizarea echipamentelor industriale, având aplicații în: industria alimentară, farmaceutică, chimică, controlul apelor și al apelor uzate, industria energetică, procesele de rafinare și transport al petrolului și gazelor naturale, etc.

 • Analizați consumurile de energie și costurile aferente pe diferite aplicații sau perioade de timp;
 • Posibilitatea de a vizualiza mărimile măsurate sub formă grafic în timp real a eșantionului;
 • Măsurați și verificați economiile de energie obținute;
 • Vizualizarea în aceeași interfață grafica a diferitelor puncte de consum;
Cogenerare

Cogenerare

Cogenerarea reprezintă astăzi cea mai eficientă metodă de producere a energiei, permițând realizarea unor economii importante de energie primară și reducând în același timp impactul asupra mediului. Din aceste motive, cogenerarea reprezintă un element central al tuturor strategiilor europene în domeniu energiei.

Cogenerarea oferă economii la factura de energie între 15 și 40 %, în comparație cu varianta clasică de a achiziționa electricitatea de la un furnizor.

Beneficiile Dumneavoastră:
 • Deveniți independenți față de reţeaua electrică.
 • Optimizați consumurile și costurile cu energia.
 • Reduceți emisiile de CO2.
 • Siguranța în alimentarea cu energie.
 • Este o soluție compatibilă cu panourile solare.
 • Instalația de cogenerare poate livra căldura la temperatura înaltă (> 80° C) în mod eficient.

Iluminat cu LED

Proiectele de iluminat industrial și comercial cu LED generează economii care asigură obținerea unui buget suplimentar de investiții, care poate fi orientat spre dezvoltarea companiei și creșterea profitabilității acesteia.

Prin optimizarea sistemului de iluminat ne asigurăm că utilizăm eficient lumina, controlând tensiunea de alimentare, aplicând senzori de lumina zilei și de mișcare, dar și implementând surse de lumină eficiente și durabile, care să asigure confortul luminos optim.

Beneficiile Dumneavoastră:
 • Costuri scăzute cu mentenanța.
 • Reducerea consumurilor și a costurilor cu energia.
 • Sistemele de iluminat cu LED permit distribuția corecta a luminii.
 • Creșterea productivității angajaților.
 • Durata de viață de aproximativ 15-25 de ani.
Convertizoare de frecvență

Convertizoare de frecvență

Convertizorul de frecvență este un echipament electronic care comandă și controlează viteza de rotație a unui motor de curent alternativ prin reglarea frecvenței și mărimii tensiunii de alimentare a motorului. Reprezintă o soluție economică eficientă și care s-a impus în practică este utilizarea convertizoarelor de frecvență pentru reglarea turației motoarelor în aplicații de pompare, încălzire, aerisire și climatizare (ventilatoare).

Alegerea convertizorului se face în principal în funcție de puterea motorului care urmează a fi acționat, numărul fazelor tensiunii de alimentare, tensiunea de alimentare, condițiile de mediu, regimul de funcționare, modul de comandă, etc.

Beneficiile Dumneavoastră:
 • Optimiza funcționarii și controlul motoarelor electrice.
 • Reducerea costurilor cu energia electrică utilizată la acționarea motoarelor cu până la 50-60%.
 • Optimizarea proceselor industriale, reducând timpii în care linia de producție este oprită.
 • Extinderea duratei de exploatare a echipamentelor și mentenanța redusă.
 • Creșterea siguranței în exploatare.
Parteneri

Partenerii noștri

Proiecte Implementate

Contactează-ne acum

Contacte

Informații de Contact

+ 373 22 531 340 + 373 60 601 980
Str. Constantin Tănase 6 Moldova, Chișinău
+ 373 22 531 340
Please provide a valid state.
Please provide a valid state.
Please provide a valid state.
Please provide a valid state.
Please provide a valid state.